TAVOITTEITA

TAVOITTEET

Taataan kaikille mahdollisuus laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tuotetaan palvelut kustannustehokkaasti ja mahdollistetaan valinnanvapaus.

 

SOTE-PAVELUT

 • Taataan peruspalvelut alueellisesti, mutta kustannustehokkaasti.
 • Hyödynnetään digitalisaatiota ja kehitetään verkko- ja etäpalveluita.
 • Huolehditaan riittävistä resursseista enneltaehkäisevään työhön ja kuntoutukseen.
 • Varmistetaan Porvoon sairaalan tulevaisuus, mutta kehitetään samalla yhteistyötä HUS:n kanssa.
 • Taataan riittävät henkilöstöresurssit, mutta pidetään huolta siitä, että ne on kohdistettu oikein eikä turhaa byrokratiaa ja hallintoa luoda.

PELASTUS- JA ENSIHOITOPALVELUT

 • Riittävät resurssit pelastustoimelle on turvattava jatkossakin.
 • Vakituiset pelastusasemat on syytä pitää tulevaisuudessakin Porvoon lisäksi myös Loviisassa ja Sipoossa, jotta alueellinen kattavuus ja riittävän lyhyet vasteajat turvataan.
 • VPK-toiminnan tulevaisuus on taattava riittävällä rahoituksella, jotta voidaan pitää huolta tämän vapaaehtoisvoimaan perustuvan resurssin hyödyntämisestä jatkossakin.

VALINNANVAPAUS

 • SOTE-palvelun käyttäjillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa palveluihinsa.
 • Mahdollistetaan budjetoimalla palveluseteleiden käyttö ja hyödynnetään yksityisiä palveluntuottajia, jotta kaikki resurssit saadaan hyötykäyttöön.
 • Taataan mahdollisuus käyttää reuna-alueilla myös muiden hyvinvointialueiden palveluita esimerkiksi idässä Kymenlaakson keskussairaalaa.
 • Ei hyväksytä Kela-korvausjärjestelmän alasajoa yksityisen terveydenhuollon palveluiden osalta.
 • Luodaan aitoa yhteistyötä työterveyshuollon, yksityisen terveydenhuollon ja julkisen sektorin välille.

TALOUSPOLITIIKKA

 • Verotus on pyrittävä pitämään ennallaan. Hyvinvointialueille ei pidä antaa verotusoikeutta, koska se tulisi vääjäämättä johtamaan kokonaisveroasteen nousuun.
 • Palvelut pitää tuottaa laadukkaasti, mutta myös kustannustehokkaasti. Toimintatapoja pitää uudistaa, jotta rajallisella rahamäärällä saadaan tuotettua kaikkien tarvitsemat palvelut.
 • Terve kilpailu palvelutuottajien välillä parantaa kustannustehokkuutta ja laatua myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.
 • Hyvinvointialueen on varmistettava, että sen budjetti on laadittu siten, että myös ostopalvelut mahdollistetaan palveluntuotannossa eikä kaikkia palveluita ole tarkoitus siirtää julkisen puolen tuotettavaksi.